Anonimowy periplus Morza Czarnego

chwilowo niedostępna
Masz pytania?

Joanna Porucznik

Anonimowy periplus Morza Czarnego

 

ss. 106, format 135x205 mm, oprawa miękka, Wrocław 2013
ISBN 978-83-62571-52-9, ISSN 2299-4068

 

Joanna Porucznik – ur. w 1985 r. w Lubinie, absolwentka kultury śródziemnomorskiej (licencjat), filologii klasycznej i archeologii (magisteria) Uniwersytetu Wrocławskiego. Obecnie przygotowuje pracę doktorską dotyczącą relacji grecko-barbarzyńskich na północnych wybrzeżach Morza Czarnego, realizowaną w ramach programu Międzynarodowe Projekty Doktoranckie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, projekt „The Eastern Mediterranean from the 4th century BC until late antiquity”.

 

Wybrzeża Morza Czarnego od wielu lat pozostają w kręgu zainteresowań badawczych autorki, czego wynikiem są liczne podróże odbyte do krajów nadczarnomorskich (Ukraina, Rosja, Bułgaria, Rumunia, Turcja, Gruzja), a także udział w wykopaliskach archeologicznych (misje archeologiczne w Tyritake oraz Tanais).