Sacrum w profanum

chwilowo niedostępna
Masz pytania?

Aleksandra Pawlikowska

Sacrum w profanum.
Słownictwo religijne we współczesnej polszczyźnie potocznej

 

ss. 328, format 135x205 mm, oprawa miękka, Wrocław 2012
ISBN 978-83-62571-33-8, ISSN 2299-4068

 

Aleksandra Pawlikowska – ur. w 1986 r., absolwentka filologii polskiej, doktorantka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Interesuje się semantyką leksykalną, lingwistyką kwantytatywną i dyskursologią. Obecnie zajmuje się ilościowo-jakościowym zróżnicowaniem leksyki katolickiego, luterańskiego i prawosławnego dyskursu wyznaniowego.


Za pracę magisterską pt. Sacrum w profanum. Słownictwo religijne we współczesnej polszczyźnie potocznej otrzymała pierwszą nagrodę w X edycji ogólnopolskiego Konkursu o Nagrodę im. Czesława Zgorzelskiego w dziedzinie językoznawstwa.